អប់អរសាទរ​ខួប ២០ឆ្នាំ នៃ​មណ្ឌលនិស្សិត​ព្រះសហគមន៍​កាតូលិក (១៩៩៩ - ២០១៩)
"That they may have life and have it to the full" - John 10:10b

Here, we provide only our basic information. If any further information, you want, please go to our contact form and contact us.


Follow us on Facebook @ccsccambodia

Activities


About


​​មណ្ឌល​​និសិ្សត​​ព្រះ​​​​សហគមន៍​​​​កា​តូលិក​​​បាន​​​​ចាប់ផ្តើម​​​​បង្កើត​​​​ឡើង​​​​នៅ​​​​ឆ្នាំ​​ ​១​​៩​​៩​​៩​ ​​ក្រោម​​​​ការ​​​​ជួយ​​ឧបត្ថម្ភ​​​​គាំទ្រ​​​​ពី​​​​ព្រះ​​​​សហគមន៍​​​​កា​តូលិក​​។​ ​​មណ្ឌល​​​​បាន​​​​ផ្តល់​​​​អាហារូបករណ៍​​​​ដល់​​ និសិ្សត​​ក្រីក្រ​​​​ដែល​​​​មកពី​​​​បណ្តាល​​​​ខេត្ត​​​​នានា​​​​នៅ​​​​ទូទាំង​​​​ប្រទេស​​​​ទាំង​​​​ថ្លៃ​​​​សិក្សា​​ ​​អាហារ​​ ​​និង​​​​កន្លែង​​​​ស្នាក់​​​​នៅ​​​ឱ្យ​​​មានឱកាស​​​​សិក្សា​​​​នៅ​​​​សាកលវិទ្យាល័យ​​​​នានា​​​​នៅ​​​​ទី​​​​ក្រុង​​ភ្នំពេញ​​​។​​​ក្នុងរយៈពេល​​​១​​៥​​​ឆ្នាំនេះ​​​​ (គិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៤) យើង​​​​មាន​​និសិ្សត​​សរុប​​​២​​៦​​៩​​​នាក់​​ ​​និង​​​១​​៩​​៩​ ​​បាន​​​បំ​រើ​​ការ​​​​នៅ​​​​តាម​​​​ស្ថាប័ន​​រដ្ឋ​​ ​​ឯកជន​​ ​​អង្គការ​​ ​​និង​​​​ព្រះ​​​​សហគមន៍​​ ​​និង​​ ​៧​​០​​​នាក់​​​​កំពុង​​​​សិក្សា​​​។​

Catholic Church Student Center (CCSC) started the project in 1999 under the support of Catholic Church in Cambodia. CCSC has provided a full scholarship for poor students from different provinces to continue their study in University in Phnom Penh for study fee, food and accommodation. In last 15 years (till 2014), there are 269 students in our program. Among them, 199 students are already finished and working in public and private sectors; And there are 70 current students studying in varous universities in Phnom Penh.

Contact Me


Contact Person: Srey Ponhaka (ponhacka@gmail.com)